لطفا منتظر بمانید...
آدرس
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نـور، کوچـه دوم، شماره ۱۳، طبقـه ۲

شماره تماس
۸۰۰۰ ۴۱ ۴۱  – ۲۱ (۹۸+)

ایمیـل
info@aradsolution.com

مدیریت اقلام پروژه

Material

سیستم مدیریت اقلام پـروژه

Material Management

این سیستم مدیریت تمامی اقلام مورد نیاز پروژه را که می بایست خریداری گردند، از ابتدای پیدایش نیاز به خرید آن تا زمان تحویل به انبار مدیریت و گزارش دهی می نماید. همچنین در ادامه نیز با اتصال به سیستم مدیریت انبار، وضعیت اقلام را تا انتهای نصب پیگیری و گزارش دهی می نماید.

مشخصات اصلی

  • ثبت اطلاعات اقلام قابل خرید در طول فاز طراحی پروژه
  • دسته بندی لیست اقلام هر بسته خرید جهت تولید درخواست خرید مربوطه
  • کاهش و افزایش اقلام و مقادیر در بسته های خرید و مدیریت ویرایش های مختلف MTO
  • مدیریت اقلام سفارش شده
  • پیگیری وضعیت اقلام از سفارش تا تحویل
  • مدیریت اقلام جایگزین
  • مدیریت تغییرات در اقلام و مقادیر
  • سیستم جامع گزارش گیری

مختصری درباره سیستم مدیریت اقلام پـروژه

ثبت اطلاعات اقلام قابل خرید

در این بخش هر آیتمی که لازم است برای پروژه تهیه گردد به همراه مشخصات کلی آن در سیستم ثبت می گردد. ورود این اطلاعات عمدتاً توسط بخش مهندسی صورت می پذیرد و میتواند به صورت جزنی و یا به صورت دسته ای (از طریق فایل Excel) به سیستم انجام شود. در این قسمت دسته بندی هر آیتم نیز مشخص می گردد. این امر موجب می گردد که در گام بعدی تیم مهندسی به راحتی بتواند تصمیم گیری نماید که کدامیک از اقلام را در یک بسته خرید واحد بگنجاند.

دسته بندی لیست اقلام هر بسته خرید

در این قسمت با توجه به نوع مشخص شده هر آیتم قابل خرید که در بالا به آن اشاره شد، لیست اقلام منظم به هر بسته خرید (MTO مربوط به هر MR) مشخص می گردد. همچنین به ازای هر درخواست خرید یک شماره به عنوان شماره بسته خرید به همراه شماره MR مربوطه ( در تعامل با سیستم مدیریت مدارک مهندسی) اختصاص داده می شود.

پیگیری وضعیت خرید اقلام

این بخش از کار توسط سیستم مدیریت خرید کالا (Purchasing) انجام شده و گزارشات و اطلاعات مورد نیاز، توسط سیستم مدیریت اقلام از سیستم مذکور استخراج شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

کاهش و افزایش مقادیر

در این قسمت امکان افزایش و کاهش مقادیر اقلام با حفظ تمامی سوابق وجود دارد. این بخش در تعامل با سیستم خرید و اطلاع از اقلام و مقادیر خریداری شده، بالانس مواد و میزان مقادیری که نیاز به خرید مجدد دارند را گزارش می کند.

مدیریت اقلام سفارش شده

در این بخش، مقادیر واقعی اقلام سفارش شده با توجه به قرارداد خرید مربوطه در سیستم ثبت می گردد. از این قسمت برای دستیابی به مقادیر Overage/Shortage استفاده می گردد. مشخصات سفارشات خرید، فروشنده، زمان تحویل و... در این قسمت ثبت شده و قابل پیگیری خواهد بود.

پیگیری وضعیت اقلام از سفارش تا تحویل

این بخش از کار توسط سیستم مدیریت پیشبرد کالا (Expediting) انجام شده و گزارشات و اطلاعات مورد نیاز، توسط سیستم مدیریت اقلام از سیستم مذکور استخراج شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم جامع گزارش گیری

علاوه بر گزارشاتی که تا کنون به آنها اشاره گردیده است، یک سیستم جامع گزارش گیری نیز وجود دارد که در آن میتوان با مشخص نمودن متغیرهای دلخواه از قبیل نوع اقلام، فروشنده، درخواست خرید، شماره سفارش خرید، زمان تحویل، محل نگهداری، Packing List، پیمانکار جزء و... گزارشات متعددی را تهیه و ارائه نمود.

Awesome Works

خـدمات مرتبط

Related Posts

مدیـریت مکـاتبـات

با استفاده از سیستم مدیریت مکاتبات، دبیرخانه الکترونیک به طور کامل پیاده شده و دفتر پروژه بدون نیاز به گردش کاغذ (Project Paperless Office) راه اندازی خواهد شد.

بیشتـر...

مدیـریت جلسـات

زیرسیستم مدیریت جلسات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک به منظور ثبت، نگهداری و پیگیری آیتم های صورت جلسات به منظور حصول اطمینان از انجام موارد توافق شده در…

بیشتـر...

مدیـریت وظایف و تقـویم

زیرسیستم مدیریت وظایف و تقویم در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک جهت تسهیل مدیریت فعالیت های روزانه اعضای سازمان / پروژه و ایجاد امکان برنامه ریزی و مدیریت…

بیشتـر...

مدیریت قراردادها

ثبـت و نگهـداری قراردادهـا بـه همـراه اطلاعـات مهـم آنهـا، ورود اطلاعـات wbs قـرارداد و مانیتـور کـردن پیشرفـت هــر فعالیــت، ثبــت و نگهــداری صورتحســابها و تضامیــن قــرارداد...

بیشتـر...

مدیـریت مدارک مهندسی

با استفاده از سیستم مدیریت مدارک مهندسی می توان کلیه فعالیتهای مرتبط با مدارک مهندسی را مکانیزه کرد و از اتلاف زمان وانرژی و منابع مالی جلوگیری کرد.…

بیشتـر...

مدیریت خرید کالا

این سیستم جهت مدیریت خرید در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش خرید به صورت لحظه ای توسط نفرات بخش خرید ثبت…

بیشتـر...

داشبورد مدیریتی

زیرسیستم مدیریت جلسات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک به منظور ثبت، نگهداری و پیگیری آیتم های صورت جلسات به منظور حصول اطمینان از انجام موارد توافق شده در…

بیشتـر...

مدیریت پیشبرد كالا

این سیستم جهت مدیریت تسریع بخشی در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش تسریع بخشی (Expediting) به صورت لحظه ای توسط نفرات…

بیشتـر...

مدیریت مدارک سازندگان

زیر سیستم مدیریت مدارک سازندگان پوپک با استفاده از موتور گردش کار قدرتمند این سیستم، به فرآیند بررسی مدارک مهندسی مرتبط با قراردادهای عقد شده با سازندگان می…

بیشتـر...

مدیریت اقلام پروژه

این سیستم مدیریت تمامی اقلام مورد نیاز پروژه را که می بایست خریداری گردند، از ابتدای پیدایش نیاز به خرید آن تا زمان تحویل به انبار مدیریت و…

بیشتـر...

مدیریت انبار

سیستم مدیریت انبار پوپک با اتصال به سیستم مدیریت اقلام و ثبت و نگهداری اسناد مربوط به ورود و یا خروج کالاهای خریداری شده از انبار، امکان مدیریت…

بیشتـر...

مدیریت پایپینگ

این زیر سیستم با دریافت اطلاعات نقشه های آیزومتریک و انطباق اطلاعات با سیستم مدیریت اقلام، ضمن ارایه گزارش BOM به تفکیک خطوط و شیت های آیزومتریک، وضعیت…

بیشتـر...

مدیریت جوشکاری

این زیر سیستم همزمان با اتصال به سیستم مدیریت اقلام و سیستم اجرای پایپینگ، وضعیت سرجوشها و نوع جوش مورد نیاز را شناسایی کرده و عملیات اجرای جوشکاری…

بیشتـر...

اشتراک اطلاعات

زیرسیستم اشتراک اطلاعات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک با هدف توسعه اطلاع رسانی ها در پروژه و ایجاد امکان دسترسی به فایلها و اطلاعات پروژه برای ذینفعان طراحی…

بیشتـر...

آرشیو مستندات

با استفاده از سیستم آرشیو مستندات، تمامی اسناد شرکت از جمله استانداردها، گزارشات، مدارک مناقصات، فرمهای استاندارد و سایر مدارک ورودی و تولیدی سازمان می‌تواند در سیستم دسته…

بیشتـر...

مدیریت اجرا

این زیر سیستم با دریافت ساختار شکست کار در بخش اجرا تا سطح عملیات اجرایی علاوه بر مدیریت فعالیتهای روزانه سایت و ارایه گزارشات مربوطه، پیشرفت لحظه ای…

بیشتـر...

شکـایـات

در صورت وجود هرگونه شکایت از خدمات ارائه شده، لطفا متن شکایت و مستندات خود را (در صورت وجود) به آدرس ایمیل info@poupack.com ارسال نموده و یا به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایید تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.