لطفا منتظر بمانید...
آدرس
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نـور، کوچـه دوم، شماره ۱۳، طبقـه ۲

شماره تماس
۸۰۰۰ ۴۱ ۴۱  – ۲۱ (۹۸+)

ایمیـل
info@aradsolution.com

مدیریت پیشبرد كالا

Expediting

سیستم مدیریت پیشبـرد كالا

Expediting Management

       این سیستم جهت مدیریت تسریع بخشی در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش تسریع بخشی (Expediting) به صورت لحظه ای توسط نفرات این بخش ثبت و پیگیری می گردد و گزارشات مربوطه از این طریق به صورت خودکار تهیه میگردند.

قابلیت‌های اصلی این زیرسیستم

  • مكاتبه با سازندگان به صورت الکترونیک
  • اطلاع رسانی تغییرات در ضمائم هر بسته خرید به سازنده مربوطه
  • ثبت و پيگيري كامل فعاليت‌هاي پیشبرد کالا
  • محاسبه پيشرفت كار براساس Milestone هاي تعريف شده
  • گزارش کامل آخرین وضعیت سفارش های خرید
  • امکان گزارش گیری از کلیه فعالیتهای انجام شده بر روی هر سفارش خرید

مختصری درباره سیستم مدیریت پیشبـرد كالا

ثبت فعالیت

از طریق این بخش، کلیه فعالیتهای مربوط به بخش تسریع بخشی کالا با ترتیب تعریف شده در سیستم (که با توجه به تعریف سازمان/پروژه قابل شخصی سازی است) توسط کارشناسان این بخش ثبت می گردد. به دلیل دسته بندی فعالیتهای تسریع بخشی در سیستم و تعریف ضرایب پیشرفت در Milestone های مربوطه، پس از ثبت فعالیت در سیستم به همراه مستندات مربوطه، کلیه گزارشات وضعیت، پیشرفت و گزارشات تفصیلی به صورت لحظه ای به روز می گردند.

نمایش فعالیت های ثبت شده

کلیه فعالیتهای ثبت شده به تفکیک بسته های خرید در این بخش قابل مشاهده و استفاده می باشند.

گزارش آخرین وضعیت قرارداد‌ها

در این قسمت بر اساس تعاریف انجام شده در سیستم، گزارش آخرین وضعیت قرارداد‌های خرید در زمان تهیه گزارش قابل مشاهده می باشد. به عنوان مثال در این گزارش مشخص می شود که هر قرارداد در چه وضعیتی از قبیل نافذ شدن قرارداد، دریافت پیش پرداخت، برگزاری KOM، رسید مواد خام به کارخانه سازنده ... قرار دارد.

گزارش تفصیلی قراردادها

برای هر قرارداد، گزارشی شامل اطلاعات قرارداد، بسته‌های خرید مربوطه، مقادیر برآوردی به همراه اطلاعات مربوط به KOM و Milestone های مربوطه و... در این بخش قابل مشاهده می باشد. لازم به ذکر است که درتمامی موارد مذکور ارتباط بین اطلاعات نمایش داده شده و مدارک مربوطه برقرار می باشد.

گزارشات

هر کاربری با توجه به وظایف تعریف شده در سیستم، امکان گزارش گیری از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت فعالیتهای خویش و مجموعه تحت مدیریتش برخوردار بوده و می تواند با توجه به تعاریف تعیین شده در سیستم، انواع گزارشات مورد نظر خود را استخراج نماید.

محاسبه پیشرفت

بر اساس کلیه اطلاعات موجود، پیشرفت این بخش به صورت لحظه ای محاسبه شده و بر روی Dashboard نمایش داده می شود.

Awesome Works

خـدمات مرتبط

Related Posts

مدیـریت مکـاتبـات

با استفاده از سیستم مدیریت مکاتبات، دبیرخانه الکترونیک به طور کامل پیاده شده و دفتر پروژه بدون نیاز به گردش کاغذ (Project Paperless Office) راه اندازی خواهد شد.

بیشتـر...

مدیـریت جلسـات

زیرسیستم مدیریت جلسات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک به منظور ثبت، نگهداری و پیگیری آیتم های صورت جلسات به منظور حصول اطمینان از انجام موارد توافق شده در…

بیشتـر...

مدیـریت وظایف و تقـویم

زیرسیستم مدیریت وظایف و تقویم در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک جهت تسهیل مدیریت فعالیت های روزانه اعضای سازمان / پروژه و ایجاد امکان برنامه ریزی و مدیریت…

بیشتـر...

مدیریت قراردادها

ثبـت و نگهـداری قراردادهـا بـه همـراه اطلاعـات مهـم آنهـا، ورود اطلاعـات wbs قـرارداد و مانیتـور کـردن پیشرفـت هــر فعالیــت، ثبــت و نگهــداری صورتحســابها و تضامیــن قــرارداد...

بیشتـر...

مدیـریت مدارک مهندسی

با استفاده از سیستم مدیریت مدارک مهندسی می توان کلیه فعالیتهای مرتبط با مدارک مهندسی را مکانیزه کرد و از اتلاف زمان وانرژی و منابع مالی جلوگیری کرد.…

بیشتـر...

مدیریت خرید کالا

این سیستم جهت مدیریت خرید در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش خرید به صورت لحظه ای توسط نفرات بخش خرید ثبت…

بیشتـر...

داشبورد مدیریتی

زیرسیستم مدیریت جلسات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک به منظور ثبت، نگهداری و پیگیری آیتم های صورت جلسات به منظور حصول اطمینان از انجام موارد توافق شده در…

بیشتـر...

مدیریت پیشبرد كالا

این سیستم جهت مدیریت تسریع بخشی در بخش کالای پروژه تعبیه شده است. در این بخش کلیه فعالیتهای بخش تسریع بخشی (Expediting) به صورت لحظه ای توسط نفرات…

بیشتـر...

مدیریت مدارک سازندگان

زیر سیستم مدیریت مدارک سازندگان پوپک با استفاده از موتور گردش کار قدرتمند این سیستم، به فرآیند بررسی مدارک مهندسی مرتبط با قراردادهای عقد شده با سازندگان می…

بیشتـر...

مدیریت اقلام پروژه

این سیستم مدیریت تمامی اقلام مورد نیاز پروژه را که می بایست خریداری گردند، از ابتدای پیدایش نیاز به خرید آن تا زمان تحویل به انبار مدیریت و…

بیشتـر...

مدیریت انبار

سیستم مدیریت انبار پوپک با اتصال به سیستم مدیریت اقلام و ثبت و نگهداری اسناد مربوط به ورود و یا خروج کالاهای خریداری شده از انبار، امکان مدیریت…

بیشتـر...

مدیریت پایپینگ

این زیر سیستم با دریافت اطلاعات نقشه های آیزومتریک و انطباق اطلاعات با سیستم مدیریت اقلام، ضمن ارایه گزارش BOM به تفکیک خطوط و شیت های آیزومتریک، وضعیت…

بیشتـر...

مدیریت جوشکاری

این زیر سیستم همزمان با اتصال به سیستم مدیریت اقلام و سیستم اجرای پایپینگ، وضعیت سرجوشها و نوع جوش مورد نیاز را شناسایی کرده و عملیات اجرای جوشکاری…

بیشتـر...

اشتراک اطلاعات

زیرسیستم اشتراک اطلاعات سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک با هدف توسعه اطلاع رسانی ها در پروژه و ایجاد امکان دسترسی به فایلها و اطلاعات پروژه برای ذینفعان طراحی…

بیشتـر...

آرشیو مستندات

با استفاده از سیستم آرشیو مستندات، تمامی اسناد شرکت از جمله استانداردها، گزارشات، مدارک مناقصات، فرمهای استاندارد و سایر مدارک ورودی و تولیدی سازمان می‌تواند در سیستم دسته…

بیشتـر...

مدیریت اجرا

این زیر سیستم با دریافت ساختار شکست کار در بخش اجرا تا سطح عملیات اجرایی علاوه بر مدیریت فعالیتهای روزانه سایت و ارایه گزارشات مربوطه، پیشرفت لحظه ای…

بیشتـر...

شکـایـات

در صورت وجود هرگونه شکایت از خدمات ارائه شده، لطفا متن شکایت و مستندات خود را (در صورت وجود) به آدرس ایمیل info@poupack.com ارسال نموده و یا به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایید تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.