سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک

راهکاری برتر برای کمک به مدیریت پروژه‌های شما

  • اتوماسیون نامه‌ها، صورت‌جلسات، مدارک مهندسی، فعالیت‌های تامین کالا، داده‌های مالی و …
  • طرح‌ریزی وظایف برای تیم پروژه و سایر ذینفعان.
  • پیش‌تعریف فرآیند گردش مستندات با استفاده از موتور قدرتمند گردش کار.
  • داشبورد مدیریتی برای تحت نظر گرفتن وضعیت پروژه‌ها به صورت زنده.
  • ارتباط همزمان با کارفرما و شرکت‌های همکار برای تسریع در روند انجام فعالیت‌های مشترک.

بیشتر بخوانید...

 

 

  عضو کنونی سیستم می‌باشید؟

 

ورود به سایت