لطفا منتظر بمانید...
آدرس
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نـور، کوچـه دوم، شماره ۱۳، طبقـه ۲

شماره تماس
۸۰۰۰ ۴۱ ۴۱  – ۲۱ (۹۸+)

ایمیـل
info@aradsolution.com

تعاریف در سیستم پوپک

تمامی فعالیت های قابل انجام در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه پوپک در دو قالب پروژه ای و یا سازمانی تعریف شده اند.پروژه ها در واقع قراردادهای اصلی با کارفرمایان بوده و زیرپروژه ها در قالب قراردادهای فرعی و گروه بندی شرح فعالیت ها مدیریت می شوند.

Read More »

انتشار نسخه ۴.۵ سیستم پوپک

زیرسیستم خرید در زیرمجموعه تامین کالای پروژه ها در ابتدای زنجیره تامین در پروژه ها قرار داشته و وظیفه‌ی آن دریافت درخواست‌های خرید، برگزاری مناقصات و پیگیری های مربوطه تا رسیدن به قرارداد خرید می باشد.

Read More »

شکـایـات

در صورت وجود هرگونه شکایت از خدمات ارائه شده، لطفا متن شکایت و مستندات خود را (در صورت وجود) به آدرس ایمیل info@poupack.com ارسال نموده و یا به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایید تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.